" En god uppfostran utsår i barnets själ sanningens, kärlekens, dygdens och kunskapens frön samt danar sålunda barnen till förståndiga, godhjärtade dygdiga och duglige män och qwinnor." Utdrag ur testamente år 1879.
Vem får söka?

Vem får söka?

Ansök privat

Ansök privat

Ansök förening

Ansök förening