FAQ - Vanliga frågor & svar

Du fyller i formuläret under fliken Ansök Privat. Viktigt att fylla i alla rader.


Observera att kontroll av lämnade uppgifter kan komma att göras.


För att vi ska kunna fatta ett beslut behöver ansökningen vara komplett från början. Du har den månad (mars eller oktober) på dig som ansökningstiden avser, från att du startat ansökan tills att den måste vara komplett innan du skickar in den. Beskriv er situation och fyll i samtliga uppgifter så noggrant som möjligt. Stiftelsen kan inte behandla en ansökan där uppgifter saknas.


Förälder, närstående eller förmyndare till barn eller ungdomar under 18 år (under 21 om de fortfarande går i skolan), bosatt i Halmstads kommun, kan söka bidrag.


Vi tar emot ansökningar två gånger per år, under mars (1/3 – 31/3 och oktober (1/10 – 31/10).


Det finns ingen begränsning för hur ofta du kan ansöka. Däremot beviljas stöd max en gång per år.


Det är viktigt att fylla i alla rader, annars skickas inte formuläret. Är det något du inte kan svara på, skriv "0" (noll) på raden.


Du får en automatisk bekräftelse när vi tagit emot din ansökan.


En månad efter att ansökningsperioden stängt får ni besked om ni kommer få några pengar eller ej.


Stiftelsen kan både bevilja och avslå ansökningar utan att motivera sitt beslut.


Nej, beslut kan inte överklagas.


Vi tar endast emot dem digitalt, ihop med ansökan. Om du har problem att ladda upp digitala dokument, försök få hjälp på exempelvis biblioteket, Medborgarservice, hos kurator eller socialtjänsten.