FAQ - Vanliga frågor & svar

Du fyller i formuläret under fliken Ansök Privat eller Ansök Förening. Viktigt att fylla i alla rader.


Observera att kontroll av lämnade uppgifter kan komma att göras genom en kreditupplysning. I samband med att du färdigställer ansökan behöver du med ett kryss godkänna att Ljungbergska kan komma att göra en sådan kreditupplysning.


För privata ansökningar behöver ett familjebevis skickas in. Familjebeviset är gratis och beställs hos Skatteverket. Familjebevis är en typ av personbevis som visar vilka som tillhör din familj. Om du har elektroniskt bank-id kan du begära ut ditt familjebevis från Skatteverket här.

Observera att familjebeviset skickas till din folkbokföringsadress eller till särskild postadress. OBS! Var ute i god tid så du hinner få hem personbeviset innan ansökningsperioden öppnar.


En del i att pröva om en familj är ekonomiskt behövande och uppfyller Ljungbergska stiftelsens kriterier för att ta emot ekonomiskt stöd är att ta in uppgifter om sökandens familjesituation. För att din ansökan skall godkännas måste du ladda upp ett familjebevis. Familjebevis är en typ av personbevis som visar vilka som tillhör din familj.

Länk till beställningsformulär hos Skatteverket


För att vi ska kunna fatta ett beslut behöver ansökningen vara komplett från början. Du har den månad (mars eller oktober) på dig som ansökningstiden avser, från att du startat ansökan tills att den måste vara komplett innan du skickar in den. Beskriv er situation och fyll i samtliga uppgifter så noggrant som möjligt. Du måste kryssa för att du garanterar att uppgifterna stämmer samt att du godkänner att vi ev tar en kreditupplysning, i annat fall kan ansökan inte hanteras. Du behöver också scanna in ditt Familjebevis som du beställer från Skatteverket. Stiftelsen kan inte behandla en ansökan där uppgifter saknas.


För att komplettera ansökan med Familjebevis behöver du inte upprätta en ny ansökan utan gå in i den föregående ansökan och komplettera endast den med Familjebevis.


Förälder, närstående eller förmyndare till barn eller ungdomar under 18 år (under 21 om de fortfarande går i skolan), bosatt i Halmstads kommun, kan söka bidrag.


Vi tar emot ansökningar två gånger per år, under mars (1/3 – 31/3) och oktober (1/10 – 31/10).


Det finns ingen begränsning för hur ofta du kan ansöka. Däremot beviljas stöd max en gång per år.


Det är viktigt att fylla i alla rader, annars skickas inte formuläret. Är det något du inte kan svara på, skriv "0" (noll) på raden. Du måste kryssa för att du garanterar att uppgifterna stämmer, i annat fall kan ansökan inte hanteras.


Du får en automatisk bekräftelse när vi tagit emot din ansökan.


En månad efter att ansökningsperioden stängt, kan ni inhämta besked genom att logga in på ert skapade konto.


Stiftelsen kan både bevilja och avslå ansökningar utan att motivera sitt beslut.


Nej, beslut kan inte överklagas.


Vi tar endast emot digitala bilagor varför du får ladda upp Familjebeviset här när du fått det som du beställer från skatteverket. Om du har problem med att ladda upp dokumentet digitalt försök få hjälp på exempelvis bibliotek, Medborgarservice, hos kurator eller socialtjänsten.