" En god uppfostran utsår i barnets själ sanningens, kärlekens, dygdens och kunskapens frön samt danar sålunda barnen till förståndiga, godhjärtade dygdiga och duglige män och qwinnor." Utdrag ur testamente år 1879.

Ansök förening

Om du hellre vill skriva ut ansökningsblanket och skicka via post, kan du ladda ner som pdf här.

Bidraget är avsett för
Saknas org nr, ange personnummer för den som undertecknar
Den som har undertecknat ansökan heter
Uppgifter om projektet

Återrapportering sker skriftligen till Ljungbergska stiftelsen, senaste 3 månader efter avslutat projekt om inget annat är överenskommet.

Vem får söka?

Vem får söka?

Ansök privat

Ansök privat

Ansök förening

Ansök förening